Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT


Imagine That, gevestigd aan van Hogendorplaan 19, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.imagine-that.nl
van Hogendorplaan 19, Oss
0648607229

info@imagine-that.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u zelf gegevens aan ons verstrekt worden uw persoonsgegevens door Imagine That verwerkt. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken:


– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres


Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens:

Imagine That heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij er sprake is van ouderlijke toestemming. Echter beschikt Imagine That niet over de middelen om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Er wordt dan ook aangeraden aan ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan er voorkomen worden dat er gegevens over jongeren wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming.


Indien u overtuigd bent dat Imagine That zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige kunt u contact opnemen met ons via info@imagine-that.nl om deze gegevens te laten verwijderen.


Doel verwerking persoonsgegevens:

Imagine That verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Bewaartermijn persoonsgegevens

Imagine That bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Imagina That verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies en/of vergelijkbare technieken

De website van Imagine That maakt hoofdzakelijk gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast worden ook analytische cookies welke geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak daarvan. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.


Wanneer u geen gebruikt wilt maken van cookies kunt u uw internetbrowser instellen om geen cookies meer op te slaan. Via de instellingen van de internetbrowser kunt u ook eerder opgeslagen informatie verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten allen tijden recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast beschikt u over het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Imagine That. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat u bij Imagine That een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Imagine That over u beschikt in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens en verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens versturen naar info@imagine-that.nl. Wij vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen om zeker te zijn dat u het verzoek indiend. Maak in het kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Sone, de genummerde strook onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw burgerservicenummer zwart. Dit dient u te doen ter bescherming van uw privacy.


Ons reactietermijn is maximaal vier weken. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Imagine That wilt u er tevens op wijzen dat u beschikt over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit van Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging van de persoonsgegevens

Imagine That neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@imagine-that.nl